На питання платників податків, які надійшли в телефонному режимі «гаряча лінія»

На питання  платників податків, які надійшли в телефонному режимі «гаряча  лінія» відповідає начальник відділу місцевих, ресурсних, рентних та неподаткових платежів управління оподаткування юридичних осіб ДПІ у Київському районі м. Одеси.


   ВопросЧи мають право сільські, селищні, міські ради звільняти від сплати туристичного збору окремі категорії платників, які не зазначені в ст.268 ПКУ?


  ОтветСтаттею 10 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями (далі - ПКУ) визначено, що до місцевих податків і зборів належить, зокрема, туристичний збір.Відповідно до п.10.4 ст.10 ПКУ місцеві ради в межах повноважень, визначених ПКУ, вирішують питання щодо запровадження туристичного збору.Згідно з пп.12.3.2 п.12.3 ст.12 ПКУ при прийнятті рішення про встановлення збору обов'язково визначаються об'єкт оподаткування, платники збору, розмір ставки, податковий період та інші обов'язкові елементи, визначені ст.7 ПКУ, з дотриманням критеріїв, встановлених ст.268 р.ХІІ ПКУ. Під час встановлення збору можуть передбачатися податкові пільги та порядок їх застосування (п.7.2 ст.7 ПКУ).Слід зазначити, що не дозволяється сільським, селищним, міським радам встановлювати індивідуальні пільгові ставки місцевих податків та зборів для окремих юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і фізичних осіб або звільняти їх від сплати таких податків та зборів (пп.12.3.7 п.12.3 ст.12 ПКУ).Відповідно до п.30.1 ст.30 ПКУ податкова пільга - передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов'язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав, визначених п.30.2 цієї статті.Підставами для надання податкових пільг є особливості, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об'єкт оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат (п.30.2 ст.30 ПКУ).Отже, органи місцевого самоврядування вирішують питання щодо запровадження туристичного збору. Тому під час встановлення місцевими радами туристичного збору податкові пільги та порядок їх застосування можуть передбачатися лише для певної категорії платників збору. При цьому, не дозволяється встановлювати індивідуальні пільгові ставки по справлянню туристичного збору для окремих юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, і фізичних осіб або звільняти їх від сплати такого збору. 

Вопрос: Чи передбачена сплата туристичного збору податковим агентом при зарахуванні попередньої оплати (авансу) за проживання та яким чином аванс враховується при остаточному розрахунку туристичного збору?

Ответ: Вдповідно до п. 268.6.1 п. 268.6 ст. 268 р. ХІІ Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями (далі - ПКУ) податкові агенти справляють туристичний збір під час надання послуг, пов'язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.Пунктом 268.5.1 п. 268.5 ст. 268 р. ХІІ ПКУ визначено, що згідно з рішенням сільської, селищної та міської ради справляння туристичного збору може здійснюватися:

а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, які уповноважуються сільською, селищною або міською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

Так, наприклад, п. 3.6 Правил користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг, затверджених наказом Державної туристичної адміністрації від 16.03.04 №19, із змінами та доповненнями (далі - Правила) передбачено, що договір про надання основних готельних послуг споживачу вважається укладеним після оформлення документів на проживання (заповнення анкети, реєстрації) та засвідчується розрахунковою квитанцією або іншим розрахунковим документом, що підтверджує укладення договору і містить у собі, інформацію, передбачену цим пунктом.Крім того слід зазначити, що п. 3.2 Правил визначено, що при бронюванні номера (місця) готель може запросити передплату за надання готельних послуг. Передплата враховується в оплату готельних послуг при остаточному розрахунку, якщо інше не обумовлено укладеним із замовником договором.Враховуючи вищевикладене, оскільки податкові агенти справляють туристичний збір під час надання послуг проживання (ночівлі) та факт надання таких послуг підтверджується відповідними документами на проживання (заповнені анкети, реєстрація тощо), то з коштів, отриманих у вигляді передоплати за проживання (бронювання місця для проживання), туристичний збір не справляється. 

 

Увага, для платників податків - «гаряча  лінія»!

 

26.06.2013 року з 15:00 до 16:00 години буде проведено сеанс телефонного зв'язку «гаряча лінія» з завідувачем сектору адміністрування акцизного податку ДПІ у Київському районі м. Одеси Архиповою Наталією Владимировною на тему: «Акцизний податок» за тел. 44-54-62.

 

Витрати, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку.

  

  Відповідно до пп.139.1.11 п.139.1 ст.139 суми штрафів та/або неустойки чи пені за рішенням сторін договору або за рішенням відповідних державних органів, суду, які підлягають сплаті платником податку не включаються до складу витрат при визначенні оподатковуваного прибутку.

   При цьому фактично отримані за рішенням сторін договору або відповідних державних органів, суду суми штрафів та/або неустойки чи пені підлягають включенню до складу инших доходів платника податку на прибуток.

      

Особливості оподаткування податком на прибуток деякої категорії платників

 

  Податковим кодексом України на період  до 1 січня 2016 року передбачено застосування ставки 0 відсотків для платників податку на прибуток, у яких розмір доходів кожного звітного податкового періоду наростаючим підсумком з початку року не перевищує трьох мільйонів гривень та нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) працівників, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, є не меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати, розмір якої встановлено законом, та які відповідають одному із таких критеріїв:

а) утворені в установленому законом порядку після 1 квітня 2011 року;

б) діючі, у яких протягом трьох послідовних попередніх років (або протягом усіх попередніх періодів, якщо з моменту їх утворення пройшло менше трьох років), щорічний обсяг доходів задекларовано в сумі, що не перевищує трьох мільйонів гривень, та у яких середньооблікова кількість працівників протягом цього періоду не перевищувала 20 осіб;

в) які були зареєстровані платниками єдиного податку в установленому законодавством порядку в період до набрання чинності цим Кодексом та у яких за останній календарний рік обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив до одного мільйона гривень та середньооблікова кількість працівників становила до 50 осіб.

При цьому, якщо платники податку, які застосовують норми цього пункту, у будь-якому звітному періоді досягли показників щодо отриманого доходу, середньооблікової чисельності або середньої заробітної плати працівників, з яких хоча б один не відповідає критеріям, зазначеним у цьому пункті, то такі платники податку зобов'язані оподаткувати прибуток, отриманий у такому звітному періоді, за ставкою, встановленою пунктом 151.1 статті 151 цього Кодексу.

 

Штрафні санкції не застосовуються

 

   Перехідними положеннями Податкового кодексу України передбачено, що до 1 січня 2014 року не застосовуються штрафні санкції за неподання або порушення строку подання фізичними особами до органів державної податкової служби відомостей про зміну даних, які вносяться до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків.

 

Тимчасово, до 1 січня 2018 року, встановлений збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

1.1. Платниками збору є суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності та підпорядкування, які реалізують в оптово-роздрібній торговельній мережі та мережі громадського харчування алкогольні напої та пиво.

Виробники алкогольних напоїв та пива є платниками збору лише за умови реалізації ними цієї продукції в роздрібній торгівлі безпосередньо споживачам. У разі постачання такої продукції суб'єктам оптової та роздрібної торгівлі власного виробництва вони не є платниками збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

У разі реалізації алкогольних напоїв та пива за договорами комісії (консигнації) платниками збору є суб'єкти підприємницької діяльності (крім виробників-комітентів у разі здійснення ними оптової торгівлі алкогольних напоїв та пива), які отримують на свій рахунок кошти або інші види компенсації за продаж цієї продукції.

1.2. Особливості справляння збору суб'єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIV цього Кодексу.

1.3. Об'єктом оподаткування збором є виручка - товарооборот, одержаний на всіх етапах реалізації в оптово-роздрібній торговельній мережі та мережі громадського харчування алкогольних напоїв та пива, у тому числі за операціями, що не передбачають оплати у грошовій формі.

1.4. Ставка збору становить півтора відсотка від об'єкта оподаткування, визначеного підпунктом 1.3 цього пункту.

1.5. Збір сплачується на спеціальний рахунок центрального органу виконавчої влади, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, щомісяця у строки, визначені цим Кодексом для місячного звітного періоду.

За несвоєчасну сплату збору справляються пеня та штрафи у порядку, визначеному цим Кодексом.

Особликости встановлення ставок плати за землю.

 

  Відповідно до п. 274.1 ст.274 ПКУ ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно вид мисцезнаходження), встановлюється у розмірі 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, за винятком земельних ділянок, зазначених у статтях 272, 273, 276 цього Кодексу.

. Рішення рад щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

Ставки податку за земельні ділянки, розташовані в межах населенних пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено встановлюються у розмірах передбачених п.п.275.1 ст.275 ПКУ.

При цьому у населених пунктах, віднесених Кабінетом Міністрів України до курортних, до ставок податку, зазначених у пункті 275.1 цієї статті, застосовуються додаткові коефіцієнти, зокрема на Чорноморському узбережжі Миколаївської, Одеської та Херсонської областей - 2; (п.п.275.2.4 п.275.2 ст.275).

 

До уваги платників податку на додану вартість

 

  ДПІ у Київському районі м. Одеси Головного управління в Одеській області нагадує, що останній день сплати ПДВ за травень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю -  27 червня 2013 р., у звязку з вихідними днями: 28.06.2013 р. - День Конституції України та 29, 30 червня 2013 р. - субота та неділя відповідно.

 

Пенсіонери - спрощенці звільняються від сплати єдиного внеску.

  

  Відповідно до частини четвертої ст. 4 Закону України від 08.07.2010 р. № 2464-VI “ Про збір та облік єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування” фізичні особи - підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообовязкового державного соціального страхування.

 

Зменшення ставки податку на додану вартість

 

 Пунктом 10 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу встановлено, що за податковими зобов'язаннями з ПДВ, які виникли:

  • з 01.01.2011 р. до 31.12..2013 р. включно - ставка ПДВ становить 20 %;
  • з 01.01.2014 р. - ставка ПДВ становитиме 17 %.

Відповідно до пп.194.1.1 п.194.1 ст.194 Податкового кодексу ПДВ становить 17% бази оподаткування та додається до ціни товарів/послуг.

  Отже, розмір основної ставки ПДВ, яка застосовуватиметься з 01.01.2014 р. до операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню на загальних підставах за нормами Податкового кодексу, становитиме 17%.

Нарахування ПДВ за ставкою 17% та, відповідно, відображення податкових зобовязань у податковій декларації з ПДВ здійснюватиметься у першому звітному (податковому) періоді, у якому така ставка застосовуватиметься, тобто за січень 2014 р.

 

Нові форми заяв та повідомлень щодо реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

 

  Мінюст України Наказом від 17.04.2013 р. № 730/5 затвердив нові форми заяв та повідомлень, надання (надсилання) яких встановлено Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», які наберуть чинності з 01.07.2013 р.

 

Відповідальність

   

   У зв'язку з набранням чинності п.9 ст.17 Закону про РРО з 01.07..2013 р. до суб'єктів господарювання застосовуватимуться фінансові санкції у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн.) у разі неподання до Міндоходів України звітності, пов'язаної із застосуванням РРО, розрахункових книжок та копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків з РРО дротовими або бездротовими каналами зв'язку.

 

 

Блокування роботи РРО у разі неможливості передачі контрольно - звітної інформації до сервера обробки інформації

  

   Відповідно до пп. 3.1.2 Вимог РРО з модемом має забезпечувати блокування проведення розрахункових операцій у разі, зокрема, неможливості передачі контрольно-звітної інформації до сервера обробки інформації протягом 72 годин.

 

Філія підприємства не може самостійно перейти на спрощену систему оподаткування

      Пунктом 291.3 ст.291 Податкового кодексу встановлено, що юридична особа чи фізична особа - підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим главою 1 цього Кодексу, та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному цією главою.

       Відповідно до пп.291.5.6 п.291.5 цієї статті не можуть бути платниками єдиного податку представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку.

 

Єдиний внесок - несвоєчасна сплата

   

   Фізичні особи-підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за відповідний базовий звітний період, не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим звітним періодом та дорівнює календарному року.

     За період з першого календарного дня, що настає за днем настання строку сплати відповідного платежу, органи Пенсійного фонду застосовують штрафні санкції (у розмірі 10% своєчасно несплачених сум) та нараховують пеню (у розмірі 0,1% суми недоплати за кожний день прострочення платежу).

 

Випускникам варто своєчасно подбати про наявність реєстраційного номера облікової картки платника податків

 

До початку вступної кампанії до вищих та середніх навчальних закладів абітурієнтам слід завчасно подбати про присвоєння реєстраційного номера  облікової картки платника податків. Копія довідки про присвоєння реєстраційного номера входить до пакету документів, що подаються  до навчальних закладів при вступі.

У разі, коли випускник ще не досягнув 16-річчя, подбати про реєстраційний номер облікової картки платника податків повинні батьки. Для цього необхідно пред'явити свідоцтво про народження дитини та паспорт громадянина України одного з батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника). Якщо свідоцтво про народження дитини видане не українською мовою, то треба подати засвідчений у встановленому законодавством порядку переклад такого свідоцтва українською мовою. Зазвичай документ (довідка), що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі видається протягом п'яти робочих днів з дня звернення фізичної особи, її законного представника або уповноваженої особи до державної податкової інспекції за місцем проживання. У такому документі зазначається реєстраційний номер облікової картки.

Протягом місяця в середньому реєстраційні номери облікової картки платника податків, більш відомі як ідентифікаційні коди, в ДПІ у Київському районі м. Одеси Головного управління в Одеській області    отримують не менш чотирьох сотень осіб. Така кількість клієнтів у центрі обслуговування платників дозволяє без зволікань та у визначені законом терміни облікувати та видати документи про присвоєння реєстраційного номера усім бажаючим.

Щоб уникнути черг та непорозумінь в період вступної кампанії міндоходівці звертаються з проханням до майбутніх абітурієнтів не відкладати візит до податкової інспекції на останні дні.

 

Заповнення Книги обліку доходів і витрат підприємцем

 

Фізичні особи-підприємці, що здійснюють свою діяльність на загальній системі оподаткування, повинні вести Книгу обліку доходів і витрат (далі - Книга) та мати підтверджуючі документи щодо походження товару.

Форму та порядок ведення Книги затверджено наказом ДПС України від 24.12.2010 №1025.

Для ведення Книги суб'єкту господарювання необхідно звернутися із заявою до органу Міндоходів за місцем основного обліку її реєстрації. При цьому, у разі використання фізичною особою-підприємцем у своїй господарській діяльності найманих працівників, Книги реєструються окремо на кожного найманого працівника.

Книга повинна бути прошнурована та мати пронумеровані сторінки. На титульному аркуші зазначається:

- прізвище, ім`я, по батькові ;

- адреса місця здійснення діяльності;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН) або серія та номер паспорта у разі його відсутності.

Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою-підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування, регулюється ст. 177 Податкового кодексу України.

 

Увага платників касових апаратів!

Залишилось 9 днів для модернізації касового апарату

 

У представників бізнесу, які використовують в своїй діяльності касові апарати, залишилось обмаль часу для приведення РРО у відповідність до законодавчих змін.

ДПІ у Київському районі м. Одеси Головного управління в Одеській області нагадує, що з 1 липня 2013 року вступає в дію законодавча норма, яка передбачає застосування фінансових санкцій до платників податків, які не забезпечили переобладнання касової техніки старого зразка для формування звітності РРО в електронному вигляді. Користувачі касової техніки повинні придбати реєстратори розрахункових операцій нового покоління, що створюють контрольну стрічку в електронній формі та містять вбудовані модеми, або доопрацювати існуючу касову техніку.

Міністр доходів і зборів України Олександр Клименко обґрунтував дану законодавчу вимогу так: «Штрафи - не самоціль, але РРО  - частина системи, яку ми будуємо. Ми значно зменшуємо кількість перевірок, але система контролю потрібна, тож ми матимемо можливість здійснювати контроль дистанційно».

Для отримання практичної допомоги із вирішення технічних питань підключення реєстраторів розрахункових операцій, які використовують суб'єкти господарювання до Системи зберігання та збору РРО Міндоходів, необхідно звертатися до Центрів сервісного обслуговування, а для внесення змін в реєстраційне посвідчення - до ДПІ у Київському районі м. Одеси Головного управління в Одеській.

комментариев - 0 просмотров - 1059

НАША РЕКЛАМА

ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ

Погода

Опрос

В передаче «Сарафан. Яркие дети» какие направления, которые мы будем освещать, наиболее интересны для вас?
опыты на кухне "Маленький гурман"
kids fashion
экобренды — формула здоровья
развлечения
студии, центры, обучение
здоровье
права и обязанности
путешествия
за кулисами

ИНТЕРЕСНОЕ

Кому есть смысл изучить вопрос РРО:

 1) тем, что уже активно их применяет: а это юридические лица (руководители и сотрудники) и предприниматели, реализующие товары, услуги за наличные или при расчетах клиентов карточками, не относящиеся к "льготчикам";

2) предпринимателям-"единщикам" 2-4 групп, которые вскоре все потеряют право неприменения РРО;

3) сотрудникам интернет-магазинов, которые потеряют такое право еще раньше, чем все "единщики";

4) всем, кто реализует что-либо за наличные или принимает к оплате карточки, даже если Вы все еще в списках "льготчиков" - чтобы убедиться, что Ваш вид деятельности не выйдет из "льготного" поля, а если выйдет, то когда именно;

5) покупателям, которые хотят знать свои права (ведь закон о РРО защищает права покупателя: только если Ваша покупка зафиксирована должным образом, Вы можете вернуть некачественный товар, или доказать его непоступление и т.п.).

 

Мы сделали это! Наш первый он-лайн курс! Внутри подарок!

09.07.2019 года на нашем сайте размещены актуальные консультации на темы:

- налоговое обязательство по декларации об имущественном состоянии и доходах;

-  налогообложение сельскохозяйственной продукции;

- «налоговый» отпуск единщиков 1 и 2 группы без наемных работников;

- статус предприятия уполномоченного (одобренного) эксперта;

- денежная форма расчета плательщиков ЕН 1, 2, 3 групп;

- внедрение системы электронного администрирования реализации горючего и спирта этилового.

 

Доступно о бизнесе, новости налоговые и хозяйственной деятельности

04.07.2019 года на нашем сайте размещены актуальные консультации на темы:

- налогообложение безвозвратной финансовой помощи;

-  акцизный налог на электроэнергию;

- штрафы за неучтенный товар;

- размер прожиточного минимума с 01.07.2019;

- налогообложение посылок;

- уведомления-решения на оплату налогового обязательства по декларации по налогу на недвижимое имущество.

 

Просто о бизнесе

Архив Новостей

Февраль 2020 (1)
Июль 2019 (2)
Июнь 2019 (2)
Май 2019 (2)
Апрель 2019 (1)
Март 2019 (3)